Den funktion som förtjänar ett särskilt omnämnande i vår granskning av Bitcode AI.com är verktyget […]